LEGENDA o:

Smoku w Owieśnie

W nagraniu udział wzięli

Narrator – Mariusz Kiljan

Rycerz – Maciej Tomaszewski
Smok – Jarosław Paczkowski
Rycerz Stańko – Kamil Król
Jasiek – Tomasz Leszczyński
Córka rycerza – Agnieszka Oryńska-Lesicka
Gospodyni – Justyna Antoniak
Herold, ryki smoka – Jarosław Florczak

Muzyka – Jose Torres, Miguel Fonseca, Ireneusz Lutz, Mariusz Kajrys

Piosenka córki rycerza:
Słowa: Sebastian Runowicz
Muzyka: Miguel Fonseca, Ireneusz Lutz
Śpiewa: Agnieszka Oryńska-Lesicka

"Legenda o Smoku w Owieśnie"
"Smok plik 1"
"Smok plik 2"
"Smok plik 3"
"Smok plik 4"
"Smok plik 5"
"Smok plik 6"
"Smok plik 7"
"Smok plik 8"
"Smok plik 9"
"Smok plik 10"
"Smok plik 11"
"Smok plik 12"
"Smok plik 13"
"Smok plik 14"
"Smok plik 15"
"Smok plik 16"
"Smok zmiana sceny"