"Drzwi do legend i przygody."

Słowa: Katarzyna Strojny
Muzyka: Miguel Fonseca, Ireneusz Lutz
Wyk. Alicja Hordyj

"Drzwi do legend i przygody"
"Drzwi do legend i przygody"
z chórkami
"Drzwi do legend i przygody"
bez chórków

"Wolne, jak wiatr."

Słowa: Małgorzata Uściłowska – Lanberry
Muzyka: Magdalena Ptaszyńska
Wyk. Olga Bończyk, Natalia Grosiak, Weronika Krystek

"Wolne, jak ptak"
"Wolne, jak ptak"
z chórkami
"Wolne, jak ptak"
bez chórków

"Piosenka córki rycerza."

Słowa: Sebastian Runowicz
Muzyka: Miguel Fonseca, Ireneusz Lutz
Wyk. Agnieszka Oryńska-Lesicka

"Piosenka córki rycerza."
"Piosenka córki rycerza."
z podkładem

"Piosenka Krasnoludków."

Słowa: Sebastian Runowicz
Muzyka: Miguel Fonseca, Ireneusz Lutz
Wyk. Ireneusz Lutz, Tomasz Leszczyński, Jakub Giel

"Piosenka Krasnoludków."
"Piosenka Krasnoludków."
podkład