LEGENDA o:
Dziesięciu Dukatach

Rościszów (niem. Steinseifersdorf) to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Pieszyce. Rozciąga się u podnóża Wielkiej Sowy, w kotlinie potoku o nazwie Kłomnica. W latach 1973-2015 Rościszów był częścią Pieszyc, 1 stycznia 2016 roku ponownie stał się samodzielną wsią.

Rościszów ma charakter sanatoryjno-letniskowy, lecz dawniej była to wieś rolnicza i włókiennicza. Znajduje się tu pałac – budowla dwukondygnacyjna, na rzucie lekko załamanego prostokąta, z usytuowaną pośrodku niską wieżą zakończoną dzwonowatym hełmem.
Do połowy XX wieku było w nim sanatorium, obecnie jest szpital.

Na leżącej nieco na południe od Rościszowa górze Zamecznej odkryto podczas badań archeologicznych ruiny średniowiecznego zamku piastowskiego z XIII w. W późniejszych wiekach tereny te przechodziły pod panowanie Czech, Austrii, a potem Prus.

I najprawdopodobniej właśnie z tego pruskiego okresu pochodzi legenda o 10 dukatach.

Dukat to cenna moneta, najczęściej złota (czasem srebrna) używana w Europie od późnego średniowiecza aż do początków XX wieku. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ducatus, które w wolnym tłumaczeniu znaczy: „książęca moneta”. Ze względu na to, że ta moneta była wykonana ze złota, miała dużą wartość i można było za nią sporo kupić.

Co do króla grającego na flecie, to w legendzie może tkwić ziarno prawdy. Ukazana jest w niej postać Friedricha II von Hohenzollerna, zwanego Fryderykiem II Wielkim, króla Prus w latach 1740-1786. Fryderyk II został uznany przez historyków za ewenement wśród większości znanych monarchów europejskich. Był bardzo wykształcony i uwielbiał grę na flecie (lekcje gry na tym instrumencie pobierał u znanego w tamtym czasie wirtuoza i producenta fletów Johanna Joachima Quantza). Komponował koncerty fletowe, symfonie, kantaty oraz arie i sam grał ich partie na flet. Jest chyba jedynym władcą europejskim, który pozostawił po sobie tak wiele pism, utworów muzycznych i poetyckich. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich. To za jego panowania podpisano w 1742 r. kończące wojnę śląską traktaty pokojowe z Austrią i to właśnie wtedy prawie cały Śląsk wraz z ziemią kłodzką przeszedł pod władzę Prus.

Wydarzenia opowiedziane w naszej legendzie być może miały miejsce po roku 1742, bo kiedy król Fryderyk II przejeżdżał przez przyłączony do swojego kraju Śląsk, mógł trafić i do Rościszowa.