LEGENDA o:

Bielawskich Krasnoludkach

W nagraniu wzięli udział:

Narrator – Mariusz Kiljan
Chłop Adam – Jarosław Florczak
Krasnoludek pierwszy – Ireneusz Lutz
Krasnoludek drugi – Tomasz Leszczyński
Krasnoludek trzeci – Jakub Giel
Gospodarz Herzig – Maciej Maciejewski

Muzyka – Miguel Fonseca, Ireneusz Lutz

“Piosenka Krasnoludków”
Słowa: Sebastian Runowicz
Muzyka: Miguel Fonseca, Ireneusz Lutz
Wyk. Ireneusz Lutz, Tomasz Leszczyński, Jakub Giel

"Legenda o Bielawskich Krasnoludkach"
"Krasnoludki plik 1"
"Krasnoludki pilk 2 - PIOSENKA"
"Krasnoludki plik 3"
"Krasnoludki plik 4"
"Krasnoludki plik 5"
"Krasnoludki plik 6"
"Krasnoludki plik 7"
"Krasnoludki zmiana sceny"