Kamil Król

Kamil Król

Aktor, lalkarz, pedagog, absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST w Krakowie filii we Wrocławiu (obecnie Akademii Sztuk Teatralnych).

W latach 2010-2015 pracował jako aktor w Teatrze Baj w Warszawie, a od roku 2015 związany na stałe z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Od 2015 roku pracuje również na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu jako asystent i wykładowca.

Obecnie także doktorant na Wydziale Lalkarskim AST we Wrocławiu.

W swoim doświadczeniu pedagogicznym ma również liczne warsztaty edukacyjno-teatralne z dziećmi i młodzieżą w różnym przedziale wiekowym (w tym również z osobami niedosłyszącymi, głuchoniemymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie).